Chiến dịch chụp ảnh thương hiệu cà phê Aladdin cùng người mẫu Nhất Đạt