melyone

Chiến dịch KOLs cho thẩm mỹ viện MelyONE

Dự án : Thẩm mỹ MelyONE

Yêu cầu : 

  • 10 người mẫu trải nghiệm
  • 1 TVC
  • 10 video trải nghiệm

 

Scroll to Top