Lưu ý : Hiện tại chúng tôi không cung cấp dịch vụ trung gian tìm KOLs, chúng tôi chỉ hỗ trợ từ thông tin dự án của khách hàng để các KOLs chủ động liên hệ với khách hàng làm việc. Hoặc khách hàng có thể truy cập và tìm KOLs trực tiếp từ nhóm của chúng tôi tại đây