KOLs phù hợp với nhãn hàng

Gợi ý KOLs, xây dựng giải pháp
triển khai trọn gói đầy đủ

XÂY DỰNG
GIẢI PHÁP

TOÀN DIỆN

Khách hàng gửi yêu cầu mở dự án, chúng tôi đề xuất KOLs phù hợp dựa yêu cầu của khách hàng

XỬ LÝ VIDEO,HÌNH ẢNH VÀ NỘI DUNG

CHO CHIẾN DỊCH

Lên nội dung chiến dịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng và thế mạnh của KOLs

BÁO CÁO
KẾT QUẢ DỰ ÁN

SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN

Báo cáo kết quả tương tác của chiến dịch với khách hàng.

Giải pháp mọi nhãn hàng

với lượng KOLs lớn

chúng tôi có kinh nghiệm triển khai các dự án với các KOLs và phẩn bổ phù hợp với yêu cầu dự án

Triển khai toàn diện

từ nội dung, video hình ảnh

với đội ngũ marketing kinh nghiệm

Dự án thẩm mỹ Happy

10 KOLs

1 TVC

Dự án thẩm mỹ MelyONE

8 KOLs

10 video livestream

Bắt đầu ngay hôm nay

với dự án của bạn

Mở dự án và nhận tư vấn chi tiết từ chúng tôi

Hiện KOLs network không cung cấp dịch vụ tìm KOLs trung gian. Thay vào đó chúng tôi chỉ hỗ trợ thông tin miễn phí cho nhãn hàng.
Hoặc nhãn hàng có thể liên hệ trực tiếp với thông tin của từng KOLs trên website để làm việc.