Chiến dịch giới thiệu sản phẩm thời trang nữ cùng người mẫu Thu Hằng