Chiến dịch chụp ảnh quảng bá Now.vn cùng người mẫu Nhất Trung