Hot face Mỹ Lan – Brand LUG

  • by
mỹ lan

Hot face Mỹ lan tham gia TVC quảng cáo cho thương hiệu vali LUG.

Mỹ Lan đóng vai là một nhân viên văn phòng trong quảng cáo và giới thiệu về chương trình khuyến mãi của nhãn hàng. Mỹ Lan hoàn thành xuất sắc vai diễn theo yêu cầu của khách hàng.

my lan 2 mỹ lan mylan 3

  Model Keelin Phạm - Brand Sunshine
You cannot copy content of this page