Blog

Category: Dự án

Dự án

Hot face Mỹ Lan – Brand LUG

Hot face Mỹ lan tham gia TVC quảng cáo cho thương hiệu vali LUG. Mỹ Lan đóng vai là một nhân viên

Dự án

MC Quỳnh Trang – Brand Bonchon

Mc Quỳnh Trang tham gia sự kiện ra mắt của nhà hàng Bonchon tại Tp. HCM. Quỳnh Trang với tư cách là