Thương hiệu chuyên gia

20,000.000 

& Free Shipping
Category:

Thương hiệu chuyên gia hỗ trợ chuyên nghiệp và toàn diện tạo ra thương hiệu riêng biệt thu hút độc giả.

  • Listing hồ sơ online
  • Tạo content riêng cho chuyên gia
  • Booking pr, quảng cáo thương hiệu chuyên gia trên các trang báo nổi tiếng
  • Đề xuất chuyên gia tham dự các sự kiện nổi bật
  • Kết hợp với các KOLs cùng quảng bá thương hiệ, tăng độ nhận diện
Thương hiệu chuyên gia
20,000.000 
Scroll to Top