Livestream Brands

5,000.000 

& Free Shipping
Category:

Livestream Brands là dịch vụ cho KOLs/KOC để livestream bán hàng sản phẩm, quảng cáo…

Livestream Brands bao gồm:

  • Thuê KOLs/KOC
  • Thuê cameraman
  • Hỗ trợ dựng phim

 

Livestream Brands
5,000.000 
Scroll to Top