Chiến dịch quảng bá sản phẩm áo mưa cùng người mẫu Uyển Nhi, Anh Tuấn